شرایط درخواست نمایندگی


- تاسیس یا اجاره مکان مورد تقاضا ، مطابق با ضوابط این مجموعه

- رعایت موازین و مقررات بهداشتی , اعم از احداث سردخانه در مکان مورد تقاضا ، منطبق با ظرفیت فروش

- اخذ موافقت نامه کتبی از اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی (سازمان غذا و دارو)استان

- بکارگیری پرسنل مجرب ، با اخلاق ، متعهد و هوش مند در محیط کاری

- حفظ و رعایت اصول مشتری مداری


* کلیه عزیزانی که درخواست نمایندگی فروش و توزیع را دارند می بایست روزمه کاری خود را به ایمیل HVK1360@Gmail.com ارسال نمایند
و یا به شناسه Valizadeh_Hadi@ در تلگرام پیام ارسال نمایند